Ελλάδα

Άτοκος δανεισμός έξι ετών για τους δήμους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Διάρκειας 6 ετών αντί 18 μηνών θα είναι ο άτοκος δανεισμός που θα λάβουν οι δήμοι προκειμένου να αναπληρώσουν την χασούρα από τους απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως προβλέπεται σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εκδόθηκε από την κυβέρνηση.

Επίσης, η ΠΝΠ που είναι η 5η κατά σειρά με μέτρα για την αντιμετωπιση της πανδημίας του κορονοϊού, προβλέπει απλούστερες διαδικασίες για την ίδρυση δομών για αστέγους αλλά και χρήστες νακρωτικων ουσιών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς όπως ΚΕΥΕΑ και ΟΚΑΝΑ.

Αναλυτικότερα:

  • Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι μαζί με ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ και άλλους αρμόδιους φορείς μπορούν από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας καθώς και υπνωτήρια. Οι δομές λειτουργούν βάσει Κανονισμού και με απόφαση του Δημαρχου ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους. Επίσης δεν ισχύει ο περιορισμός υπουργικής απόφασης του 2016 ότι οι δομές αποκλειστικά για τοξικοεξαρτημένους έχουν δυναμικότητα έως 20 ατόμων.

    -Αναδρομικά από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται, απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

  • Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. Για τον σκοπό αξιοποιούνται αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
  • Για χρονικό διάστημα 4 μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δήμοι και περιφέρειες μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους.
  • Βασική πηγή χρηματοδότησης των δήμων είναι τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που πληρώνει κάθε δημότης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Επίσης πολλοί δήμοι έχουν δικά τους δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης για τα οποία χρεώνουν τους δημότες μέσω των ΔΕΥΑ. Για τις «τρύπες» που δημιουργούνται στους προϋπολογισμούς των δήμων επειδή πολλοί δημότες δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν τους παραπάνω λογαριασμούς, είχε προβλεφθεί σε προηγούμενη ΠΝΠ η δυνατότητα να τις καλύψουν από την μηνιαία κρατική επιχορήγηση (ΚΑΠ) και να επιστρέψουν τα ποσά που θα αντλούσαν σε 18 δόσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τώρα, η περίοδος επιστροφής των ποσών μπορεί να επεκταθεί από τους 18 μήνες στους 72, δηλαδή σε βάθος 6 ετών. Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας είχε ζητήσει πέραν αυτής της ρύθμισης, να δοθούν και κάποιες έκτακτες μηνιαίες δόσεις ΚΑΠ για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας.
  • Για Δήμους και Περιφέρειες που έχουν λάβει δάνεια από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αναστέλλεται η παρακράτηση των 3 επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των τριών δόσεων που αναστέλλονται θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Πηγή: ethnos.gr