Ελλάδα

Απονομή σύνταξης σε μόλις ένα 24ωρο από τον e-ΕΦΚΑ

Το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ για την απονομή του 34,48% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης μέσα σε ένα 24ωρο, από τον Ιούνιο του 2020 αλλά και την εύκολη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο υποκατάστημα, ενέκρινε χθες, το διοικητικό συμβούλιο του φορέα. Πρόκειται για το σχέδιο «ψηφιακού μετασχηματισμού» του ΕΦΚΑ, με στόχο, έως το τέλος του 2020, να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, ο e-ΕΦΚΑ. Οπως, μάλιστα, έχει αποκαλύψει η «Κ», στον νέο αυτό φορέα θα περάσει οργανωτικά και διοικητικά και το ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ.

Μεταξύ άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο που συζητήθηκε, χθες, αφορά την  πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, την άμεση έκδοση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας αλλά και τη μείωση του κόστους στις υποδομές. Βάσει του σχεδιασμού, τελικός σκοπός είναι η καθημερινή λειτουργία του e-ΕΦΚΑ να αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην επεξεργασία των δεδομένων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε τελικά να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδιάμεσων σταδίων.

40 δράσεις

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο του 2020 περιλαμβάνει 40 δράσεις που ομαδοποιούνται σε 7 θεματικούς πυλώνες. Τα κυριότερα οφέλη που θα αποκομίσει ο φορέας και οι ασφαλισμένοι από την υιοθέτηση της νέας κουλτούρας, όπως περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάζει η «Κ» είναι τα ακόλουθα:

• Πρόσβαση του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς φυσική παρουσία.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Το 34,48% των νέων αιτήσεων θα εκδίδεται άμεσα, από τον Ιούνιο 2020, το 58,9% των νέων αιτήσεων από τον Ιανουάριο του 2021 και το 90% των νέων αιτήσεων από τον Ιούνιο του 2021.

• Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

• Αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας με διασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

• Μείωση κόστους στις υποδομές και εφαρμογές πληροφορικής.

• Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κατάρτισης και αξιοποίησης των στελεχών.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ διαθέτει ένα απαρχαιωμένο δίκτυο υπολογιστών, η πλειονότητα των οποίων χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εγκαταστάθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ (ΟΠΣ).

6.000 νέοι υπολογιστές

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού ο ΕΦΚΑ θα προμηθευτεί σταδιακά 6.000 νέους προσωπικούς υπολογιστές και 1.000 εκτυπωτές. Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, το σχέδιο προβλέπει και τον διοικητικό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ με την εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών, τη χρήση μηχανημάτων POS για τις πληρωμές αλλά και την ηλεκτρονική βεβαίωση και επίδοση διοικητικών πράξεων όπως βεβαίωση οφειλών ή άρση τραπεζικών κατασχέσεων. Επίσης, περιλαμβάνει νέα πληροφοριακά συστήματα με αιχμή το νέο ψηφιακό αποθετήριο ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Τα δεδομένα της ασφαλιστικής ιστορίας που έχουν συγκεντρωθεί από το 2014 θα συμπληρωθούν με όσα εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορα μηχανογραφικά συστήματα, θα ελεγχθούν και αφού πιστοποιηθούν θα μετατραπούν σε μορφή άμεσα επεξεργάσιμη για την ψηφιακή έκδοση της σύνταξης. Θα συμπληρωθεί δε, με το υποσύστημα συντάξεων ΑΤΛΑΣ (υλοποίηση του υφιστάμενου έργου ΕΣΠΑ) με στόχο την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Μεταξύ άλλων, θα συνεχιστούν ή θα ξεκινήσουν νέες δράσεις που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), παρακολούθησης δικαστικών υποθέσεων αλλά και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Διασύνδεση

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ηλεκτρονική  υποβολή αίτησης και απονομής σύνταξης και η δημιουργία πύλης για τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που θα χορηγούνται μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, αυτεπαγγέλτως. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πυλώνας που αφορά τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, και συγκεκριμένα τη διασύνδεση του ΕΦΚΑ με ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, ΣΕΠΕ, Εργάνη, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Παιδείας και υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Πηγή: Καθημερινή Έντυπη Έκδοση