Ελλάδα

Βάση εισαγωγής σε μαθήματα βαρύτητας

Βάση εισαγωγής μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών κάθε τμήματος ΑΕΙ, μελετά το υπουργείο Παιδείας (επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της «Κ» στις 22/4/2020). Πρόκειται για μέτρο, το οποίο συνδυαστικά με τη βαθμολογική βάση στις μετεγγραφές θεωρείται ότι θα αποτελέσει μέσο βελτίωσης του ακαδημαϊκού επιπέδου των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο της συζήτησης για το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ανέφερε ότι το υπουργείο επεξεργάζεται το ενδεχόμενο τα πανεπιστήμια και επιμέρους σχολές και τμήματα να ορίζουν έναν ελάχιστο βαθμό που πρέπει να έχει πάρει κάθε εισακτέος τους σε συγκεκριμένα μαθήματα. Για παράδειγμα, οι πολυτεχνικές σχολές να ζητούν οι εισακτέοι τους να έχουν έναν ελάχιστο βαθμό στα μαθηματικά. Βεβαίως, η προοπτική αυτή δεν αφορά τόσο τις υψηλόβαθμες σχολές αλλά τις χαμηλόβαθμες, στις οποίες παρατηρείται να εισάγονται υποψήφιοι με σχετικά χαμηλό μέσο όρο και καλύτερο από τον βαθμό στο μάθημα βαρύτητας (π.χ. μέσο όρο 11, αλλά 7 στα μαθηματικά ή την ιστορία ή τα αρχαία, ανάλογα με το μάθημα βαρύτητας κάθε τμήματος).

Επίσης, το υπουργείο μελετά τα πανεπιστήμια να έχουν λόγο στον ορισμό συντελεστή βαρύτητας σε συγκεκριμένα μαθήματα, σχετικά με το αντικείμενο της σχολής.

Η συζήτηση αυτή συνδυάζεται και με το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει συστήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα οποία δεν θα υπάρχει μία οριζόντια βάση για όλες τις σχολές αλλά φίλτρα εισαγωγής διαφορετικά ανάλογα με το τμήμα.

Παράλληλα, η θεσμοθέτηση βαθμολογικού ορίου σε μαθήματα βαρύτητας σχετίζεται με την προσπάθεια του υπουργείου οι εισακτέοι να μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο των σπουδών του τμήματος. Ενα «μέσο» είναι η θεσμοθέτηση, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, βαθμολογικού ορίου για τις μετεγγραφές από τα περιφερειακά ΑΕΙ σε κεντρικά ΑΕΙ. Ο ενδιαφερόμενος για μετεγγραφή πρέπει να έχει συγκεντρώσει το πολύ 2.500 λιγότερες μονάδες από τη βάση εισαγωγής του τμήματος στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί. Οπως ανέφερε στην Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, έως τώρα παρατηρείται εισακτέοι σε περιφερειακά τμήματα με βάση, π.χ., 11.500 μονάδες να μετεγγράφονται σε τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με βάση 17.500 μονάδες.

Η θεσμοθέτηση βάσης στις μετεγγραφές εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της εγκατάλειψης των σπουδών, στον βαθμό που οφείλεται στο επίπεδο σπουδών της σχολής. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την τελευταία (Σεπτέμβριο του 2019) έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην ανώτατη εκπαίδευση, οι φοιτητές με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη (όπου ν η ελάχιστη διάρκεια σπουδών κάθε τμήματος) είναι το 29% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών. Τα μεγαλύτερα ποσοστά φοιτητών που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών έχουν οι διοικητικές και νομικές επιστήμες (47%), οι ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες (46%), οι φυσικές επιστήμες (45%), και οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες (42%).

 

Πηγή: kathimerini.gr