Ελλάδα

Στα “σκαριά” δραστική αλλαγή στις εισφορές υγείας

Την “πόρτα” για σταθερές εισφορές υγείας, ανεξάρτητες από το ύψος των αποδοχών, για πάνω από 2 εκατομμύρια μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και 260.000 εργοδοτών “ανοίγει” διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου το οποίο θα δημοσιοποιήσει ο υπ. Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, εντός των επόμενων ημερών.

Η διάταξη αυτή θα προβλέπει, για πρώτη φορά, δύο μόνο ελεύθερες “κλάσεις” εισφορών υγείας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εντελώς ανεξάρτητες από το φορολογητέο εισόδημά τους.

Η εισφορά αυτή για όσους έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης και (ελεύθερα) επιλέξουν την 1η κατηγορία των εισφορών (220 ευρώ μαζί με την εισφορά της κύριας σύνταξης και ανεργίας) θα ανέρχεται από φέτος στα 55 ευρώ/μήνα και στα 66 ευρώ/μήνα για όσους επιλέξουν μεταξύ της 2ης και 6ης κατηγορίας.

Το μοντέλο αυτό των “κλάσεων” εισφορών ανεξαρτήτως ύψους αποδοχών, το οποίο θα ισχύσει από φέτος για τους επαγγελματίες, εξετάζεται από αρμόδιους κύκλους, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, να μεταφερθεί μελλοντικά (π.χ. το 2021) και στους μισθωτούς (αφού, όμως, αναδιοργανωθούν τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ), μέσω της θέσπισης μιας ανάλογης ενιαίας και πάγιας –και όχι ως ποσοστό επί των αμοιβών τους– κλίμακας εισφορών υγείας.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εισφορές υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα υπολογίζονται ως ποσοστό 7,1% επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών, αλλά θα επιβάλλονται ως αμετάβλητα “ασφάλιστρα”, τα οποία θα μπορούσαν, σύμφωνα με τα σενάρια τα οποία εξετάζονται, να υπολογίζονται με κριτήριο μόνο τον τύπο της σύμβασης (π.χ. χαμηλό “ασφάλιστρο” για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης και υψηλότερο για τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης).

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως οι εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ για τους επαγγελματίες, με βάση τον ν. Κατρούγκαλου, ανέρχονται σε 44-448 ευρώ/μήνα. Συγκεκριμένα, υπολογίζονταν ως ποσοστό 6,9% επί του μηνιαίου εισοδήματος των επαγγελματιών. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο ήταν το εισόδημα (με ελάχιστο ασφαλιστέο τα 650 ευρώ/μήνα και μέγιστο τα 6.500 ευρώ), τόσο μεγαλύτερο ήταν και το ποσό των εισφορών.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως, με βάση την κλίμακα εισφορών υγείας για τους νεοασφαλισμένους επαγγελματίες, η οποία ίσχυε προ του ν. Κατρούγκαλου, αυτές κλιμακώνονταν υποχρεωτικά από τα 58 ευρώ και έφταναν έως και τα 196 ευρώ.

Τι σχεδιάζεται

Αυτός ο “μηχανισμός” κλιμάκωσης των εισφορών ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος θα πάψει να ισχύει από φέτος, με βάση το επερχόμενο ν/σ Βρούτση. Αντ’ αυτού, θα υπάρχει μία ενιαία και σταθερή (δηλαδή μη αυξανόμενη ανάλογα με το εισόδημα) κλίμακα εισφορών (33 ευρώ/μήνα για τους ασφαλισμένους έως 5 ετών και 55 ευρώ/μήνα ή 66 ευρώ/μήνα για πάνω από 5 έτη).

Με αυτόν τρόπο, θα προκύψει ελάφρυνση για όσους επαγγελματίες δηλώνουν πάνω από 11.500 ευρώ ετησίως (956 ευρώ/μήνα).

Εκείνο το σενάριο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι για τους μισθωτούς είναι να θεσπιστεί (ίσως του χρόνου) ένα ανάλογο πακέτο πάγιων εισφορών υγείας.

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, οι εισφορές υγείας των μισθωτών ανέρχονται σε 4,55% για τους εργοδότες και σε 2,55% για τους ίδιους τους ασφαλισμένους και επιβάλλονται επί των μικτών αποδοχών. Έτσι, μπορούν να ξεκινούν, π.χ., από τα 22 ευρώ/μήνα (14 ευρώ/μήνα για τον εργοδότη και 8 ευρώ για τον ασφαλισμένο για μικτή αμοιβή μερικώς απασχολούμενου ύψους 325 ευρώ/μήνα) και να φτάσουν ακόμα και τα 461 ευρώ/μήνα (295 ευρώ/μήνα για τον εργοδότη, 165 ευρώ για τον ασφαλισμένο πλήρους απασχόλησης για μικτή αμοιβή 6.500 ευρώ/μήνα).

Σε περίπτωση που θεσπιζόταν μία ενιαία εισφορά, τουλάχιστον για τους πλήρως απασχολούμενους, π.χ. με “άξονα” τον μέσο μισθό 935 ευρώ (για όλους τους μισθωτούς), και μπορούσε να φτάσει το επίπεδο και πάλι κοντά στα 66 ευρώ/μήνα (όπως για τους επαγγελματίας που θα επιλέξουν τη 2η κατηγορία εισφορών), οι εισφορές θα μοιράζονταν μεταξύ των εργοδοτών (44 ευρώ) και των ασφαλισμένων (24 ευρώ). Αν υιοθετούνταν ένα τέτοιο μέτρο, θα μειωνόταν το κόστος για εισφορές υγείας, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με μικτό μισθό από 935 ευρώ και πάνω, έως και 85%.

Πηγή: capital.gr