Ελλάδα

Τα πέντε μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

«Στόχος είναι να μειωθούν οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή στο 10% έως το 2030, από το απογοητευτικό 80% σήμερα», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ). Ο Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα πέντε μέτρα στρατηγικής του υπουργείου.

Το πρώτο μέτρο αφορά την απλοποίηση και την ενίσχυση του ρόλου της περιβαλλοντικής εισφοράς (τέλος ταφής), έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ταφή των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στη λογική ενός συστήματος κινήτρων-αντικινήτρων. Το τέλος ταφής θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο, ως εξής: Το 50% για διαχείριση απορριμμάτων και προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, πράσινα σημεία κ.λπ.), το 10% για ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στη διαχείριση απορριμμάτων και το 40% για επιβράβευση των δήμων που μειώνουν τα απορρίμματά τους.

Το δεύτερο μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και στην αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Πώς; Αφενός, με τη γνωστοποίηση των ποσοστών ανακύκλωσης ανά δήμο (έτσι ώστε να αξιολογούνται οι επιδόσεις τους) των επιδόσεών τους, αφετέρου με το να μπορούν τα Κέντρα να δέχονται τις αυξημένες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, που αναμένονται λόγω ενίσχυσης της διακριτής συλλογής και της ανακύκλωσης.

Τρίτος στόχος είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς σήμερα λειτουργούν μόλις έξι. Εως τα τέλη του 2023 θα έχει δρομολογηθεί η δημιουργία 28 ακόμη μονάδων, ενώ ήδη εντατικοποιούνται οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση 17 εντός του 2020 σε όλη την Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό θα ενθαρρυνθούν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιω-τικού Τομέα. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από τις έξι ΜΕΑ που λειτουργούν στη χώρα αυτή τη στιγμή εύρυθμη λειτουργία έχουν μόνο οι τρεις. Και είναι εκείνες που λειτουργούν μέσω ΣΔΙΤ!».

Το τέταρτο μέτρο αφορά τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), για να ενισχυθεί έτσι η διαλογή στην πηγή. Το υπουργείο επεκτείνει το δίκτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), ενώ έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν δημοπρατηθεί 31 μονάδες (ΜΕΒΑ), ενώ σήμερα λειτουργούν μόλις τέσσερις!

Το πέμπτο μέτρο αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων με μονάδες ανάκτησης ενέργειας. Το υπουργείο ενισχύει την παραγωγή και αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων από τα υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Οσον αφορά την ανάκτηση της ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 1,5% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 28%!

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την άμεση αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων με τα απορρίμματα σε περιοχές της χώρας, όπως στο Αίγιο, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα. Σημείωσε μάλιστα πως παρά την επιτυχή αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), υπάρχουν ακόμα στη χώρα 18 ενεργοί ΧΑΔΑ και 23 μη αποκατεστημένοι! Ο ορίζοντας οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι το 2022.

Πηγή: kathimerini.gr