Ελλάδα

Τα τελικά μέτρα για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου – Παραδείγματα

Ρύθμιση και για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενσωματώνει τελικά η επίμαχη ΚΥΑ καθώς προβλέπεται φόρμουλα για να ενταχθούν στην έκτακτη επιδότηση των 800 ευρώ. Η φόρμουλα αφορά δυο κατηγορίες εργαζομένων μισθωτών με σύμβαση ορισμένου χρόνου :

  1. Μισθωτοί που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν προσωρινά με εντολή του κράτους
  2. Μισθωτοί σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν όπως προσδιορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ κύριο ή δευτερεύοντα.

Κλειστά με κρατική εντολή

Για την πρώτη κατηγορία προβλέπεται πως οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Για παράδειγμα:

Έστω μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης 31 Μαρτίου σε εμπορικό κατάστημα το οποίο διέκοψε την λειτουργία του με κρατική εντολή στις 18 Μαρτίου. Ο εργαζόμενος μπαίνει σε αναστολή σύμβασης από 18 Μαρτίου μέχρι να ξανανοίξει το κατάστημα και παίρνει τα 800 ευρώ για την περίοδο 18 Μαρτίου έως 3 Μαίου. Όταν ανοίξει το κατάστημα με κρατική εντολή θα μπορεί να εργαστεί για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασής του δηλαδή για 13 ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως :

  • Εμπορικά και άλλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έκλεισαν από 18 Μαρτίου
  • Τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας που είχαν ανοίξει έκλεισαν υποχρεωτικά από 23 Μαρτίου
  • Επιχειρήσεις εστίασης έκλεισαν υποχρεωτικά από 14 Μαρτίου

Υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ

Για την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή για εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ προβλέπεται πως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έχουν λήξει μέχρι 21 Μαρτίου μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.

Αυτό σημαίνει πως ο εργοδότης που πλήττεται βάσει ΚΑΔ μπορεί να θέτει σε αναστολή εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και αυτοί να μπαίνουν στο σύστημα της έκτακτης επιδότησης των 800 ευρώ. Προυπόθεση είναι να μην έχουν λήξει οι συμβάσεις τους στις 21 Μαρτίου. Όταν ολοκληρωθεί το 45ήμερο διάστημα της αναστολής κι εφόσον έχει ξεπεραστεί η επέλαση του κορονοιού (δεν υπάρχει δηλαδή παράταση στα έκτακτα μέτρα) ο εργαζόμενος επιστρέφει για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Για παράδειγμα:

Έστω μισθωτός σε επιχείρηση που παραμένει ανοικτή αλλά πλήττεται βάσει ΚΑΔ και έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 30 Απριλίου. Ο εργοδότης του μπορεί να τον θέσει σε αναστολή για 45 ημερολογιακές ημέρες την 1η Απριλίου. Ο εργαζόμενος θα λάβει 800 ευρώ από το κράτος για το 45ήμερο της αναστολής, δηλαδή για την περίοδο 1η Απριλίου έως 15 Μαίου. Μετά τις 15 Μαίου κι εφόσον δεν υπάρχει παράταση στα έκτακτα μέτρα δικαιούται να επιστρέψει στην εργασία του, η σύμβασή του “ξεπαγώνει” για το υπόλοιπο τμήμα της που δεν έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή για ένα μήνα.

 

Πηγή: ethnos.gr